هیچ محصولی یافت نشد.

اجاق گاز وسیله‌ای برای آشپزی است که از گاز قابل اشتعالی به عنوان سوخت استفاده می‌کند. با آن که استفاده از اجاق گاز قدمت زیادی ندارد. ولی امروزه اجاق گاز یکی از ضروری‌ترین وسایل منازل است. و زندگی بدون آن، به ویژه در شهرهای بزرگ با دشواری همراه است. اجاق گاز هم چنین یکی از رئوس اصلی مثلث کار در آشپزخانه را تشکیل می‌دهد.